rosyjskijezyk.pl

strona dla osób uczących się języka rosyjskiego

Kategoria: czytanie

Metoda Ily Franka

Metoda Ily Franka

  Wczoraj, w sumie dość przypadkowo, dzięki mojej psiapsiółce Julii, odkryłam nową metodę nauki języka rosyjskiego. Otóż jest to metoda autorstwa Ily Franka, która, w dużym uproszczeniu, polega na czytaniu rosyjskojęzycznego tekstu na przemian z jego angielskim tłumaczeniem, tak, jak w poniższym przykładzie:  Когд`а мне исп`олнилось три г`ода (when I turned three years old), род`ители на день рожд`ения подар`или мне […]

русский алфавит – alfabet rosyjski

русский алфавит - alfabet rosyjski

Современный русский язык основан на алфавите, который называется „гражданка”  (от русского слова гражданин). Гражданка представляет собой модифицированную версию кириллицы, авторами котороый были, вероятно, святые Кирилл (827 – 869) миссионер, который в девятом веке, вместе со своим братом Мефодием  возглавлял хрестианскую миссию в славянских землях. Гражданку ввел в 1708 г. Петр Великий (1672-1725), царь России.Ссылка на […]

rosyjskijezyk.pl © 2014 Frontier Theme