rosyjskijezyk.pl

strona dla osób uczących się języka rosyjskiego

Kategoria: gramatyka

Rzeczownik

Rzeczowniki w języku rosyjskim mogą występować w: liczbie pojedynczej (единственное число) liczbie mnogiej (множественное число), np. Liczba pojedyncza Liczba mnoga книга книги дома домы девушка девушки Rzeczowniki dzielą się na: rzeczowniki, które występują tylko w liczbie pojedynczej – nazwy wielu takich samych przedmiotów lub osób, np. Молодёжь – Młodzież – nazwy przedmiotów ze znaczeniem rzeczowym, […]

Rzeczownik Существительное

Rzeczownik (Существительное) to samodzielna składniowo i semantycznie (znaczeniowo) odmienna część mowy, która nazywa rzeczy, osoby, rośliny, zwierzęta, obiekty, miejsca, zjawiska oraz pojęcia abstrakcyjne. Rzeczowniki w języku rosyjskim odpowiadają na pytania: – Кто? Kto? – gdy pytamy o człowieka lub zwierzę (rzeczownik żywotny), – Что? Co? – gdy pytamy o przedmiot, miejsce, obiekt, zjawisko lub pojęcie abstrakcyjne […]

rosyjskijezyk.pl © 2014 Frontier Theme