rosyjskijezyk.pl

strona dla osób uczących się języka rosyjskiego

Rzeczownik

Rzeczowniki w języku rosyjskim mogą występować w:


  • liczbie pojedynczej (единственное число)
  • liczbie mnogiej (множественное число), np.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

книга

книги

дома

домы

девушка

девушки

Rzeczowniki dzielą się na:

  • rzeczowniki, które występują tylko w liczbie pojedynczej

– nazwy wielu takich samych przedmiotów lub osób, np. Молодёжь – Młodzież
– nazwy przedmiotów ze znaczeniem rzeczowym, np. Eжевика – Jeżyna
– nazwy cech, np. Храбрость – Odwaga

– nazwy czynności lub stanów, np. Чтение – Czytanie
– nazwy własne – np. Москва – Moskwa

  • rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej

– nazwy przedmiotów złożonych lub parzystych, np. Брюки Spodnie
– nazwy materiałów np. Опилки – Trociny

– określenia odcinków czasu, np. Каникулы – Wakacje
– nazwy czynności i stanów natury, np. Сумерки – Zmierzch

– niektóre nazwy geograficzne, np. Сочи – Soczi
– niektóre nazwy zabaw i gier, np. Шахматы – Szachy

  • rzeczowniki, które mają formę liczby pojedynczej i liczby mnogiej

do tej grupy zaliczamy konkretne przedmioty i rzeczy, które można policzyć, np. Стол – Столы Стул – Стулья

{like}

Updated: Luty 14, 2013 — 8:55 am
rosyjskijezyk.pl © 2014 Frontier Theme