rosyjskijezyk.pl

strona dla osób uczących się języka rosyjskiego

русский алфавит – alfabet rosyjski

русский алфавит - alfabet rosyjski

Современный русский язык основан на алфавите, который называется „гражданка”  (от русского слова гражданин). Гражданка представляет собой модифицированную версию кириллицы, авторами котороый были, вероятно, святые Кирилл (827 – 869) миссионер, который в девятом веке, вместе со своим братом Мефодием  возглавлял хрестианскую миссию в славянских землях. Гражданку ввел в 1708 г. Петр Великий (1672-1725), царь России.Ссылка на понятие гражданин должна была подчеркнуть, что это светский алфавит, в отличие от книг церкви, которые до сих пор используют кириллицу.

Гражданка отличается от  русского языка, который мы используем сегодня шестью буквами – две буквы были добавлены, а четыре были удалены. На основе этого видоизмененного алфавита, в XVIII – XIX веках, были изменены также и  алфавиты других стран – Болгарии и Сербии, Украины, Беларуссии, Молдовы, Македонии и Лапландии.  в ХХ веке  алфавит был адаптирован для письма и  использовался в СССР и Монголии.

 

Współczesny język rosyjski oparty jest na alfabecie zwanym grażdanką (od ros. słowa гражданин = obywatel). Grażdanka to zmodyfikowana wersja cyrylicy, alfabetu, którego autorami byli najprawdopodobniej uczniowie św. Cyryla (827 – 869), misjonarza, który w IX wieku wraz z bratem Metodym prowadził misje chrystianizacyjne na ziemiach słowiańskich. Grażdankę wprowadził w 1708r. Piotr I Wielki (1672-1725), car Rosji. Odwołanie do rosyjskiego słowa obywatel miało na celu podkreślenie, że jest to alfabet świecki, w odróżnieniu od ksiąg cerkiewnych, które w dalszym ciągu przygotowywano posługując się cyrylicą. Grażdanka od języka rosyjskiego, którym posługujemy się współcześnie różniła się sześcioma literami – dwie litery dodano, a cztery zeń usunięto. Opierając się na tak zmienionym alfabecie, w XVIII – XIX wieku zmodyfikowano również inne alfabety cyryliczne – w Bułgarii i Serbii, na Ukrainie i Białorusi, w Mołdawii, Macedonii i Laponii. Następnie, w XX wieku omawiany alfabet został zaadoptowany do zapisu języków, jakimi posługiwano się na terenie ZSRR i w Mongolii.

 

Język rosyjski

Język polski

Wymowa

Przykład

A a

A a

A

aлфавит – alfabet

Б б

B b

Be

бабушка – babcia

B в

W w

We

вилка – widelec

Г г

G g

Ge

галстук – krawat

Д д

D d

De

дочь – córka

Е е

 

Je

eда -jedzenie

Ё ё

 

Jo

eё – jej

Ж ж

Ż ż

Rze

живот – brzuch

З з

Z z

ze

зонтик – parasol

И и

I i

I

икра – kawior

Й й

J j

I kratkoje

йога – joga

K k

K k

Ka

кукуруза – kukurydza

Л л

L l

El

лев – lew

М м

M m

Em

миндаль – migdał

Н н

N n

En

насморк – katar

О о

O o

O

oстров – wyspa

П п

P p

Pe

пиджак – marynarka

Р р

R r

Er

pуккола – rukola

С с

S s

Es

cын – syn

Т т

T t

Te

туча – chmura

У у

U u

U

узор – wzór

Ф ф

F f

Ef

фасоль – fasola

Х х

H h

Ha

характеристика – charakterystyka

Ц ц

C c

Ce

цветнная капуста – kalafior

Ч ч

Ć ć

Cie

четверть – ćwierć

Ш ш

Ś ś

Sza

шум – szum

Щ щ

 

Sia

щедрый – szczodry

Ъ ъ

 

Твёрдый знак

(Twiordyj znak)

 

 

Ы ы

Y y

Y

 

Ь ь

 

Мягкийзнак знак (mjagkij znak)

 

Э э

 

Э оборотное (e abarotnaje)

эскимос – eskimos

Ю ю

 

Ju

юбка – spódnica

Я я

 

Ja

январ – styczeń

{like}

Updated: Październik 28, 2012 — 4:58 pm
rosyjskijezyk.pl © 2014 Frontier Theme