rosyjskijezyk.pl

strona dla osób uczących się języka rosyjskiego

Rzeczownik Существительное

  • Rzeczownik (Существительное) to samodzielna składniowo i semantycznie (znaczeniowo) odmienna część mowy, która nazywa rzeczy, osoby, rośliny, zwierzęta, obiekty, miejsca, zjawiska oraz pojęcia abstrakcyjne.

  • Rzeczowniki w języku rosyjskim odpowiadają na pytania:

– Кто? Kto? – gdy pytamy o człowieka lub zwierzę (rzeczownik żywotny),

– Что? Co? – gdy pytamy o przedmiot, miejsce, obiekt, zjawisko lub pojęcie abstrakcyjne (rzeczownik nieżywotny).


  • Rzeczowniki w języku rosyjskim mogą być rodzaju męskiego, żeńskiego lub nijakiego.

  • Rodzaj rzeczownika w języku rosyjskim możemy rozpoznać po spółgłosce lub końcówce na którą kończy się wyraz:

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Стол (spółgłoska)

Книга (-а)

Небо (-o)

Мужчина (-a)

Тётя (-я)

Море (-e)

Дядя (-я)

Мышь (-ь)


Словарь (-ь)Трамвай (-й)  • Rzeczowniki w języku rosyjskim odmieniają się według trzech deklinacji. Typ deklinacji określa się na podstawie końcówki jaką ma rzeczownik w mianowniku w liczbie pojedynczej.

  • By dobrze zrozumieć deklinacje najpierw przypomnijmy sobie przypadki i pytania jakie są im przyporządkowane:

Przypadki

Падежи

Pytania

Вопросы

Mianownik

Именительный

Kto? Co?

Кто? Что?

Dopełniacz

Родительный

Kogo? Czego?

Кого? Чего?

Celownik

Дательный

Komu? Czemu?

Кому? Чему?

Biernik

Винительный

Kogo? Co?

Кого? Что?

Narzędnik

Творительный

Kim? Czym?

Кем? Чем?

Miejscownik

Предложный

O kim? O czym?

О ком? О чем?

  1. Do deklinacji I należą rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego zakończone na -а oraz -я, np.  Мама Дядя.

Rzeczowniki odmieniające się według deklinacji I możemy podzielić na miękkotematowe (kończące na się na -я) i twardotematowe (kończące się na -а). Ich odmiana wygląda następująco:

– końcówka -я

Przypadek

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

M.

Дядя

Дяди

D.

Дяди

Дядь

C.

Дяде

Дядям

B.

Дядю

Дядь

N.

Дядей

Дядями

Msc.

Дяде

Дядях

 

– końcówka -a

Przypadek

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

M.

Мама

Мамы

D.

Мамы

Мам

C.

Маме

Мамам

B.

Маму

Мам

N.

Мамой

Мамами

Msc.

Маме

Мамах

 

2. Do deklinacji II należą:

– rzeczowniki rodzaju męskiego z końcówką „zerową” np. Дом

– rzeczowniki rodzaju męskiego z końcówką -o (-e) np. Домище

– rzeczowniki rodzaju nijakiego z końcówką -o (-e) np. Окно

Ich odmiana wygląda następująco:

– końcówka „zerowa”

Przypadek

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

M.

Дом

Дома

D.

Дома

Домов

C.

Дому

Домам

B.

Дом

Дома

N.

Домом

Домами

Msc.

Доме

Домах

 

– rodzaj męski – końcówka -o (-e)

Przypadek

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

M.

Домище

Домища

D.

Домища

Домищ

C.

Домищу

Домищам

B.

Домище

Домища

N.

Домищем

Домищами

Msc.

Домище

Домищах

 

– rodzaj nijaki – końcówka -o (-e)

Przypadek

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

M.

Окно

Окна

D.

Окна

Окон

C.

Окну

Окнам

B.

Окно

Окна

N.

Окном

Окнами

Msc.

Окне

Окнах

 

3. Do deklinacji III należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na spółgłoskę po której występuje miękki znak.

Ich odmiana wygląda następująco:

Przypadek

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

M.

Соль

Соли

D.

Соли

Солей

C.

Соли

Солям

B.

Соль

Соли

N.

Солью

Солями

Msc.

Соли

Солях

 


Przypadek

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

M.

Мышь

Мыши

D.

Мыши

Мышей

C.

Мыши

Мышам

B.

Мышь

Мышей

N.

Мышью

Мышами

Msc.

Мыши

Мышах

{like}

Updated: Listopad 10, 2012 — 3:41 pm
rosyjskijezyk.pl © 2014 Frontier Theme