rosyjskijezyk.pl

strona dla osób uczących się języka rosyjskiego

Język rosyjski – Egzaminy

Język rosyjski – Egzaminy

(Źródło: http://www.ir.uw.edu.pl/pl/?src=/certyfik.html)


1. Egzamin – Język rosyjski na co dzień – poziom B1 i poziom B2

 • Międzynarodowy certyfikat wydawany wspólnie przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina i Centralny Ośrodek Egzaminowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Edukacji Federacji Rosyjskiej stanowi referencje przy zatrudnieniu we firmach, instytucjach oraz placówkach dyplomatycznych.
 • Egzamin Język rosyjski na co dzień (Русский язык в повседневном общении) jest podzielony na dwa poziomy: B1 i B2.

  Poziom B1

  Potwierdza znajomość języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym.
  Egzamin trwa 180 minut i składa się z pięciu części:
  rozumienie tekstu (45 minut) – należy odpowiedzieć na 13 pytań dotyczących 5 tekstów,
  wypowiedź pisemna (45 minut) – trzeba wypełnić formularz i napisać list na zadany temat,
  ćwiczenia gramatyczno-leksykalne (45 minut) – należy rozwiązać test gramatyczno-leksykalny,
  rozumienie ze słuchu (30 minut) – jest jednokrotnie odtwarzane zwykłego nagrania; dwukrotnie odtwarzane są wiadomości; po wysłuchaniu należy odpowiedzieć na pytania dotyczące odsłuchanego nagrania,
  wypowiedź ustna (15 minut) – rozmowa z egzaminatorem lub innymi zdającymi na zadany temat.

  Uzyskanie wyniku 65 – 100 % z każdej części egzaminu oznacza uzyskanie certyfikatu.

Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyskał z każdej części nie mniej niż 65%.

Poziom B2

Potwierdza znajomość języka rosyjskiego na poziomie ponad średniozaawansowanym.
Egzamin trwa 240 minut i składa się z pięciu części:
rozumienie tekstu (60 minut) – należy odpowiedzieć na pytania, dotyczące 8 tekstów,
wypowiedź pisemna (60 minut) – napisanie listu formalnego i nieformalnego i wypowiedź pisemna na temat tekstu literatury pięknej,
ćwiczenia gramatyczno-leksykalne (60 minut) – należy rozwiązać test gramatyczno-leksykalny, składający się ze 100-110 pytań.
rozumienie ze słuchu (40 minut) – są odtwarzane trzy nagrania; po wysłuchaniu należy odpowiedzieć na pytania dotyczące odsłuchanego nagrań,
wypowiedź ustna (20 minut) – konwersacja z egzaminatorem.

Uzyskanie wyniku 65 – 100 % z każdej części egzaminu oznacza uzyskanie certyfikatu.


Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyskał z każdej części nie mniej niż 65%.


2. Egzamin – Język rosyjski w biznesie – poziom B2 i poziom C1


 • Międzynarodowy certyfikat wydawany wspólnie przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina i Centralny Ośrodek Egzaminowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Edukacji Federacji Rosyjskiej stanowi referencje przy zatrudnieniu we firmach, instytucjach oraz placówkach dyplomatycznych.
 • Egzamin Język rosyjski w biznesie na poziomie C1 dzieli się na dwie specjalności, które można zdawać niezależnie od siebie.

Poziom B2

Egzamin trwa 4 h i 50 minut i składa się z sześciu części:

rozumienie tekstu (60 minut) – należy przeczytać 5 artykułów i odpowiedzieć na 40 pytań dotyczących przeczytanego materiału,
wypowiedź pisemna (60 minut) – trzeba napisać ekonomiczny artykuł, reklamę, dokument biznesowy,
leksyka biznesowa (60 minut) – sprawdza znajomość słownictwa biznesowego,
gramatyka (60 minut) – sprawdza znajomość gramatyki z zakresu wieloznacznych przyimków, imiesłowów, zdań złożonych,
rozumienie ze słuchu (30 minut) – jednorazowy odsłuch nagrania i odpowiedź na pytania,
wypowiedź ustna (20 minut) – rozmowa z egzaminatorem, dotycząca biznesu.

Uzyskanie wyniku 65 – 100 % z każdej z obowiązkowych części egzaminu oznacza uzyskanie certyfikatu. Jeśli nie zaliczy się jednej lub dwóch części – można je zdawać ponownie w ciągu 2 lat. W przypadku niezaliczenia więcej niż 2 części, trzeba ponownie zdawać egzamin w całości.

Poziom C1

Egzamin trwa 3 h i 40 minut i składa się z czterech części:

rozumienie tekstu (1 h 40 minut) – należy przeczytać 5 artykułów i odpowiedzieć na 40 pytań dotyczących przeczytanego materiału,
– wypowiedź pisemna (1 h 15 minut) – trzeba napisać referencję, sprawozdanie, ogłoszenie,
– rozumienie ze słuchu (40 minut) – jednorazowy odsłuch nagrania i odpowiedź na pytania,
wypowiedź ustna (45 minut) – 3 sytuacje stymulujące: wywiad, negocjacje, krótkie wystąpienie.

Uzyskanie wyniku 65 – 100 % z każdej z obowiązkowych części egzaminu oznacza uzyskanie certyfikatu. Jeśli nie zaliczy się jednej lub dwóch części – można je zdawać ponownie w ciągu 2 lat. W przypadku niezaliczenia więcej niż 2 części, trzeba ponownie zdawać egzamin w całości.

Poziom C1 (Handel wewnętrzny) Внешнеторговая деятельность

Egzamin trwa 4 h i 30 minut i składa się z pięciu części:

rozumienie tekstu (1 h 40 minut) – teksty i artykuły z zakresu handlu zagranicznego,
wypowiedź pisemna (1 h 20 minut) – należy napisać fakturę, rachunek, dokumentację firmy,
rozumienie ze słuchu (50 minut) – jednorazowy odsłuch nagrania i odpowiedź na pytania,
leksyka i gramatyka (60 minut) – 50 zadań z terminologii handlowej i 50 zadań gramatycznych,
wypowiedź ustna (20 minut) – dialog z innym uczestnikami na zadany temat, wystąpienie na zadany temat.

Uzyskanie wyniku 65 – 100 % z każdej z obowiązkowych części egzaminu oznacza uzyskanie certyfikatu. Jeśli nie zaliczy się jednej lub dwóch części – można je zdawać ponownie w ciągu 2 lat. W przypadku niezaliczenia więcej niż 2 części, trzeba ponownie zdawać egzamin w całości.

{like}

Updated: Styczeń 7, 2014 — 8:08 pm
rosyjskijezyk.pl © 2014 Frontier Theme